Dynamic Boat Services

Inboard motor onderhoud

Werkzaamheden en specificaties

Inboard motoren

Voor klanten die héél weinig varen gedurende het seizoen, hebben we de kleine winterbeurt. Bij deze beurt worden er een aantal werkzaamheden achterwege gelaten, waardoor de kosten veel lager uitvallen, als die van onze complete grote winterbeurt zoals die door de fabrikant van de motor wordt voorgeschreven. Met de kleine winterbeurt controleren (of vervangen) we de belangrijkste componenten.
Het is raadzaam om na een kleine beurt het jaar erop een grote beurt te laten geven.

Specificatie van de uit te voeren werkzaamheden bij winterservice (Tenzij de fabrikant anders voorschrijft)

Service op locatie mogelijk

Reiskosten: uurtarief + € 0,50 per km.

Grote winterbeurt:

 • Olie in motor en keerkoppeling verversen
 • Oliefilter vernieuwen
 • Brandstoffilter(s) vernieuwen/bacterie controle
 • Waterafscheider controleren/vernieuwen/reinigen
 • Indien nodig/mogelijk tank controleren op water
 • V-snaren controleren/spannen/vernieuwen
 • Klepspeling controleren/stellen 
 • Zinkanode(s) de- en monteren, reinigen of vernieuwen
 • Waterpompimpellor controleren/vernieuwen
 • Schroefasgland controleren/nastellen
 • Proefdraaien en afstellen (indien mogelijk)
 • Algehele inspectie
 • Wierpot controleren/reinigen
 • Accu conditie meting met uitdraai

Kleine winterbeurt: 

 • Olie in motor en keerkoppeling en oliefilter vervangen
 • Waterafscheider controleren op water
 • V-snaren controleren/spannen
 • Waterpompimpellor controleren/vernieuwen
 • Visuele inspectie (o.a. slangen, lekkages, dempers)
 • Wierpot controleren/reinigen
Dynamic Boat Services